Targi Edukacyjne na Ukrainie

Połowa listopada to intensywne działania promocyjne naszego Uniwersytetu na Ukrainie. W dniach 15-17 listopada br. odbyły się kolejne Międzynarodowe Targi Edukacyjne „Edukacja i Kariera” oraz „Edukacja za Granicą” w Kijowie (Ukraina). Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowała mgr Kinga Tarchynska, koordynator ds. cudzoziemców.

W ciągu trzech intensywnych dni targów, które były skierowane do młodzieży zainteresowanej studiami w Polsce, na stoisku „Ready, Study, Go. Poland!” zorganizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej została zaprezentowana oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przygotowana w języku ukraińskim i angielskim. Wszyscy uczestnicy odwiedzający nasze stoisko otrzymali materiały na temat szczegółów prawnych dotyczących studiów w Polsce, ofertę edukacyjną, a także gadżety promocyjne. Zaprezentowane zostały walory Lublina oraz korzyści płynące ze studiowania w Lublinie i w naszej uczelni, udzielano informacji na temat odpłatności za studia, możliwości stypendialnych, programu Erasmus+  itp. 

Przekazano zainteresowanym osobom również szczegółowe informacje na temat: 
– procesu i terminów rekrutacji; 
– nowych kierunków studiów, 
– możliwości uzyskania stypendiów socjalnych i naukowych; 
– zasad przyznawania miejsca oraz kosztów związanych z zakwaterowaniem w domach studenckich;
– działalności w organizacjach studenckich i kołach naukowych;
– udziału w zespołach artystycznych oraz drużynach sportowych.

Po zakończeniu targów, 18 listopada 2018 r., delegacja wyruszyła w dalszą podróż po Ukrainie. Następnego dnia, 19 listopada br., w Żytomierzu zostało zorganizowane spotkanie i prezentacja dla kandydatów zainteresowanych studiami, a także spotkanie z Prezesem i członkami Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

20 listopada br. w Winnicy odbyło się spotkanie z kandydatami na studia w formie Targów Edukacyjnych.Podczas wydarzenia, zainteresowani kandydaci wraz z rodzicami mogli dowiedzieć się o możliwościach rozpoczęcia studiów (studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie), a także kontynuowania edukacji (studia II stopnia) w Polsce, między innymi w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyła także Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, Agnieszka Góralska.

Po zakończeniu targów delegacja wyruszyła do Czerkas, gdzie 21 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni lubelskich w Instytucie Pożarnictwa imienia Bohaterów Czarnobyla Uniwersytetu Narodowego Obrony Cywilnej Ukrainy. Tym razem zaprezentowano ofertę w formie prezentacji uczelni oraz przeprowadzono rozmowy indywidualne z kandydatami na studia i ich rodzicami.
 
Zainteresowanie studiami w Polsce wzrasta z roku na rok. Obecnie studenci z Ukrainy stanowią ponad połowę wszystkich obcokrajowców kształcących się na polskich uczelniach. Odbyte spotkania świadczą o dużym zainteresowaniu maturzystów ukraińskich i ich rodziców studiami w Polsce. Maturzyści zainteresowani są studiami ze względu na wysoki poziom nauczania oraz kierunkami studiów, które oferuje Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Kandydaci z Ukrainy chcą zdobyć nowe doświadczenie i wiedzę na najwyższym poziomie oraz dyplom europejski, a Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie   odpowiada ich oczekiwaniom.

Kinga Tarchynska