Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Zbigniew Grądzki o “Szkole Doktorów” dla “Dziennnika Wschodniego

Jednym z elementów reformy szkolnictwa wyższego jest nowa forma kształcenia doktorantów, którzy będą się uczyć w szkołach doktorskich. Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jako pierwszy wśród lubelskich uczelni pozytywnie zaopiniował wniosek JM Rektora o powołanie szkoły doktorskiej.

Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej w wywiadzie udzielonym "Dziennikowi Wschodniemu" zaznacza, że szkoła doktorska pod nazwą "Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych" będzie edukować w pięciu dyscyplinach nauk rolniczych: rolnictwie i ogrodnictwie, technologii żywności i żywienia, weterynarii oraz zootechnice i rybactwie. Uczelnia stawia na elitarność kształcenia – liczyć się będzie jakość, a nie ilość – kandydat musi więc spełniać określone kryteria, zaś absolwent będzie znakomicie wykształconym członkiem kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Rozmówca dodaje, że "Założeniem jest uzyskiwanie przez doktorantów wyskokich kompetencji badawczych oraz dużej samodzielności naukowej, w tym do pozyskiwania środków finansowych na badania ze źródeł zewnętrznych." W dalekosiężnych planach będzie to procentowało wysoko wykwalifikowaną kadrą tworzącą siłę intelektualną naszego kraju.

 

 

wywiad w "Dzienniku Wschodnim" 04.04.2019 r.