Zapisy na egzamin TELC

  

ZAPISY NA  EGZAMIN TELC
do
06.05.2019r.

 
Aby wziąć udział w egzaminie należy:

1.  Dokonać wpłaty na konto UP w Lublinie

Bank Pekao S.A. 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

Z DOPISKIEM: EGZAMIN TELC plus język i poziom

w wysokości:
 
POZIOM B1   350 PLN   
POZIOM B2   430 PLN
 

2. Dokonać rejestracji w sekretariacie Studium (ul. Głęboka 28 pokój 2.42 II piętro) dostarczając xero dowodu wpłaty.

3. Podczas rejestracji można zgłaszać również pary na egzamin ustny.   

 

Termin EGZAMINU pisemnego i ustnego 15 czerwca 2019, godzina 9.00

 
  
**** 
 
Informacje dla uczestników.
 
 • Po dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej
 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, ani z jednej osoby na drugą                                                                                                             
 • Osobom nieobecnym na egzaminie przysługuje zwrot opłaty
  po   przedstawieniu zwolnienia lekarskiego. Pobierana jest tylko opłata za zgłoszenie egzaminu w wysokości 45 zł/os.
 • W grupach 1-3 osobowych obowiązuje dopłata w wysokości 50zł od osoby
 • W grupach 4-6 osobowych obowiązuje dopłata w wysokości 30 zł od osoby
 • Egzaminy oceniane są we Frankfurcie nad Menem. Informacja
 • o wynikach (ok. 8 tygodni po egzaminie)w Centrum Egzaminacyjnym TELC –Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Lublinie.
 • Egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 minut przed podaną godziną.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości wraz ze zdjęciem.
 • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać ołówek i gumkę.