Międzynarodowy staż w sektorze rolno-spożywczym

Projekt EIT Food RIS Fellowships

Projekt EIT Food RIS Fellowships ma na celu zapewnienie staży dla studentów i absolwentów z krajów RIS równocześnie wspierając mobilność między krajami.
Projekt jest organizowany przez Uniwersytet Warszawski (Polska), Fundacja Azti (Hiszpania), Pepsico (Wielka Brytania), Puratos (BELGIA), Maspex (Polska), NapiFeryn Biotech (Polska) i Flatev (Szwajcaria).

Odbiorcy projektu
Poszukiwani są młodzi pasjonaci z wyższym wykształceniem, którzy staną się w przyszłości pracownikami sektora rolno-spożywczego lub założą własne firmy.
W ramach projektu oferowane są staże dla 2 typów kandydatów:
1) Stypendia RIS Fellowships – przeznaczone dla studentów studiów magisterskich, absolwentów i młodych przedsiębiorców z krajów EIS RIS.
– Osoby odbywające staż będą miały okazję zastosować wiedzę akademicką w praktycznym kontekście pracy.
– Stażyści RIS Fellowships będą zaangażowani w czynności uczenia się przez działanie (wewnętrzne projekty i zadania) realizowane przez każdą firmę przyjmującą.
– Stażyści RIS Fellowships otrzymają stypendia w wysokości 1350 € / miesiąc.
2) Stypendia RIS Talenty – przeznaczone dla doktorantów i młodych stażystów reprezentujących dyscypliny naukowe inne niż nauki o żywności z krajów RIS EIT.
– Osoby odbywające staż będą korzystać z doświadczeń zdobytych podczas własnych badań naukowych, jak również będą zachęcane do współpracy przemysłowej lub przedsiębiorczości.
– Stażyści RIS Talents będą uczestniczyć w projektach innowacyjnych EIT Food oraz projektach badawczo-rozwojowych, angażując się w dedykowane staże w organizacjach partnerskich EIT Food.
– Stażyści RIS Talents otrzymają stypendia w wysokości 2000 € / miesiąc.

Najlepszy kandydat na staż powinien:
1) być studentem lub absolwentem studiów magisterskich (stypendia)/ być studentem lub post-doc (Talenty),
2) interesować się sektorem rolno-spożywczym,
3) mieć aktywną postawę,
4) być chętnym do zdobywania nowych doświadczeń, zmotywowanym do nauki,
5) posiadać umiejętności analityczne, być otwartym i zorientowanym na cel, jak również umieć pracować w zespole,
6) być gotowym do pracy w międzynarodowym środowisku,  bardzo dobrze mówić po angielsku,
7) być dostępnym min. 3 miesiące od lipca do grudnia 2019 r.,
8) posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Termin aplikacji

Termin ndsyłania alikacji upływa 26 kwietnia 2019 r.

Wiecej Informacji można znależć na stronie internetowej: www.eitfoodrisfellowships.eu