Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżnienia dla trzech kierunków

Miło nam poinformować, że w ostatnich dwóch latach Polska Komisja Akredytacyjna  przeprowadziła ocenę programową kilkunastu kierunków studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Wszystkie kierunki studiów otrzymały ocenę pozytywną, a na trzech kierunkach, dla niektórych kryteriów ocenę wyróżniającą.
Na kierunku architektura krajobrazu, ocenę wyróżniającą otrzymały trzy kryteria:
– koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją,
– strategia uczelni, – skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
– współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia.
Na kierunku behawiorystka zwierząt, ocenę wyróżniającą otrzymały dwa kryteria:
– kadra prowadząca proces kształcenia
– współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia.
Na kierunku bioinżynieria, ocenę wyróżniającą otrzymało kryterium:
– opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia
Ocena wyróżniająca jest bardzo budująca i motywująca. Zespół Oceniający poszczególne kierunki studiów dostrzegł troskę i dodatkową pracę nauczycieli akademickich ze studentami. Studenci chętnie poszerzają swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności podejmując pracę w projektach badawczych, Studenckich Kołach Naukowych oraz w pracowniach i laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wysoka ocena PKA sprzyja zainteresowaniu kandydatów i studentów kierunkami studiów, zarówno na pierwszym jak i drugim stopniu.