Uroczystość wręczenia dyplomów lekarza weterynarii

Uroczystość odbyła się w dniu 18 czerwca 2011 roku o godz. 10.00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 15

 

[ galeria ]

Uroczystość otworzył oraz gości powitał Dziekan – prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk.

W programie znalazło się  wystąpienie JM Rektora, prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego.

Zebrani goście wysłuchali wykładu dr hab. Izabeli Krakowskiej na temat: “Wpływ hormonów steroidowych na życie człowieka i zwierząt.”

Wszyscy absolwenci wydziału, jako lekarze weterynarii, złożyli ślubowanie. Otrzymali również dyplomy, a najlepsi: nagrody i wyróżnienia za pracę w trakcie studiów.

Na zakończenie odśpiewano Gaudeamus igitur.