Wręczenie listów gratulacyjnych dla pracowników naukowych

29 marca 2019 r. podczas obrad Senatu, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wręczył listy gratulacyjne pracownikom naukowym.


 

Prof. dr hab. Brygida Ślaska otrzymała list gratulacyjny w uznaniu wybitnych osiągnięć i zaangażowania na rzecz środowiska naukowego, które zaowocowały powołaniem na Rzecznika dyscyplinarnego Ministra na lata 2019-2022 w naukach rolniczych.

 

Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak otrzymała list gratulacyjny w uznaniu wybitnych osiągnięć i zaangażowania na rzecz nauki, które zaowocowały powołaniem na członka zespołu doradczego do spraw wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dla dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo.

 

Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki otrzymała list gratulacyjny w uznaniu wybitnych osiągnięć i zaangażowania na rzecz nauki, które zaowocowały powołaniem na członka Komisji Ewaluacji Nauki (KEN).

 

Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański otrzymał list gratulacyjny w uznaniu wybitnych osiągnięć i zaangażowania na rzecz nauki, które zaowocowały powołaniem na członka Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.

 

Niniejsze nominacje są dowodem uznania dotychczasowej pracy naukowej oraz powodem do dumy dla całego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Gratulujemy wszystkim pracownikom wyróżnień i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej i działalności organizacyjnej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Fot. Maciej Niedziółka / DPUiWM