Informacja o wyborze wykonawcy na dostawę podręczników i ćwiczeń do języka angielskiego

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania nr CN/WTP/4/2019 na wybór dostawcy podręczników i ćwiczeń do języka angielskiego, we wskazanym w zaproszeniu terminie wpłynęło 5 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Polanglo Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Oferta została złożona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.

 

Załącznik: Zawiadomienie