Regionalna Inicjatywa Doskonałości – o nowym Projekcie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk dla programu: Login: Nauka

 

Najnowszy program Login: Nauka – redagowany przez TVP3 Lublin – informuje o Regionlanej Inicjatywie Doskonałości – nowym projekcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest jednym z beneficjentów programu i będzie prowadził badania związane z systemami produkcji i pakowania żywności. Polska została podzielona na dwanaście makroregionów i dla każdego makroregionu Pan Minister wytypował dziedziny i dyscypliny naukowe, w których dane środowisko ma znaczące osiągnięcia… w przypadku makroregionu lubelskiego wytypowano trzy dziedziny-dyscypliny i jedna z nich dotyczy badań związanych z produkcją żywności… – zaznacza JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. – jest to największy projekt, jaki Uczelnia uzyskała w swojej historii … jest osadzony w realiach regionu, w związku z tym te badania, które będziemy w ciągu czterech lat realizować muszą mieć aspekt praktyczny. Podczas zmasowanej produkcji żywności traci się związki bioaktywne, mające dodatni wpływ na zdrowie, natomiast Regionalna Inicjatywa Doskonałości ma na celu zmniejszenie intensywności produkcji na rzecz zwiekszenia ilości związków bioaktywnych. Dr hab. Joanna Stadnik, prof. UP z Wydziału Nauk o Żywnwości i Biotechnologii dodaje, że realizowanych bedzie siedem ściśle powiązanych ze soba zadań w cyklu "od pola do stołu". 

Należy dodać, że Uczelnia jest jedną z dwóch w kraju, które uzyskały środki na te badania. 

 

więcej informacji w programie Login: Nauka: lublin.tvp.pl/10058981/login-nauka