Konkursy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na finansowanie projektów badawczych, marzec br.

1.5 EFRR Bon na innowacje
Konkurs jest skierowany do  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie może uczestniczyć w nich na zasadzie Wykonawcy.
Przedmiotem konkursu są projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii bądź projekty polegające na zakupie usług badawczo-rozwojowych.

 

Regulamin konkursu:

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-2019-1_5_bon_na_innowacje.html

Termin składania wniosków : 6.05.2019 (do godziny 15.00)
 

 

1.2 EFRR Badania celowe – Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego i NCBR
Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.
Projekty polegające na prowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych, realizowane przez przedsiębiorstwa, w zakresie innowacyjnych technologii fotonicznych wpisujące się w Agendę Badawczą Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Lubelska wyżyna technologii fotonicznych.

 

Regulamin konkursu:

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1959-1_2_badania_celowe_wspolne.html
Termin składania wniosków : 30.04.2019 (do godziny 15.00)
 
Zainteresowanych ubieganiem się o środki w wymienionych konkursach zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds projektów i Funduszy:
Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463