Konkursy Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych – marzec 2019

MOZART

Międzynarodowy konkurs dwustronny MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs MOZART jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, zwaną dalej „FWF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Regulamin konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart

Termin składania wniosków : nabór ciągły

 


OPUS 17

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

 

Regulamin konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17

Termin składania wniosków upływa 17 czerwca 2019 r.

 

 

PRELUDIUM 17

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

 

Regulamin konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17

Termin składania wniosków upływa 17 czerwca 2019 r.

 

Zainteresowanych ubieganiem się o środki w wymienionych konkursach zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds projektów i Funduszy:

 

Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 6968, nr pokoju 470

Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463