Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na finansowanie projektów badawczych – marzec 2019

 


Konkurs nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w 2019 r.

Konkurs dofinansowuje działania  B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Wnioskodawcą jest Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo.

 

Termin naboru wniosków: 4 marca – 31 maja 2019 r. (do godziny 16:00)

 

Konkurs podzielony na dwie rundy:

1) od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r.;

2) od 1 maja do 31 maja 2019 r. (do godziny 16:00).

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/


Konkurs nr 2 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w 2019 r.

 

Konkurs dofinansowuje działania  B+R (badania  przemysłowe i eksperymentalne  prace  rozwojowe albo eksperymentalne  prace rozwojowe) .Elementem  projektu  mogą  być  również prace przedwdrożeniowe.

 

Wnioskodawcą może być  Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

jedno przedsiębiorstwo oraz jedna jednostka naukowa  (tj. organizacja  prowadząca  badania  i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy).

 

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo

 

Udział  kosztów  kwalifikowalnych  przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw  w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%.

 

W skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty.

Termin naboru wniosków: 1 kwietnia 2019  – 1 lipca 2019 r. (do godziny 16:00)

 

Konkurs podzielony na trzy rundy:

1) od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.;

2) od 1 maja do 31 maja 2019 r.;

3) od 1 czerwca do 1 lipca 2019 r. (do godziny 16:00). 

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem:

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-21112019-szybka-sciezka/ 

 

Zainteresowanych ubieganiem się o środki w wymienionych konkursach zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds projektów i Funduszy: 

 

Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 6968, nr pokoju 470

Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463