Zatrudnienie na stanowisku inżynieryjno-technicznym w projekcie, czas określony, 1/2 etatu

w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka w Poradni Dietetycznej

w celu realizacji projektu POWR.03.01.00-00-T153/18 „Dieta bezglutenowa bez przeszkód – jedz zdrowo i smacznie”

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie konsultacji dietetycznych z pacjentami, ocena stanu odżywienia, zalecenia dietetyczne w aspekcie diety bezglutenowej
 • Współprowadzenie zajęć warsztatowych

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu dietetyki
 • Doświadczenie w pracy z pacjentami w Poradni Dietetycznej
 • Szkolenia z zakresu celiakii i diety bezglutenowej
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych

 

 

Mile widziane:

 • Dorobek naukowy
 • Czynny udział w konferencjach naukowych i szkoleniach.

 

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na ½ etatu

 

Wymagane dokumenty:

 • CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy w poradni, realizowanych zadań, doświadczeń i kwalifikacji).
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobranego ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. /Data i podpis/”.

 

Uniwersytet Przyrodniczy zastrzega sobie : możliwość, że skontaktujemy się z wybranymi osobami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie zwraca nadesłanych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty należy do dnia 27 marca 2019 r. do godz. 14.00. ( decyduje data wpływu dokumentów do UP Lublin) przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13p. 261) z dopiskiem „oferta –projekt Dieta bezglutenowa bez przeszkód-jedz zdrowo i smacznie”.