Zaproszenie na XVIII Konferencję Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlach zaprasza na XVIII Konferencję Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. "Nauka młodych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość", która odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. w Siedlcach.

Konferencja prowadzona będzie w 4 sekcjach tematycznych:

  • nauki humanistyczne
  • nauki społeczne
  • nauki ścisłe i przyrodnicze
  • nauki rolnicze, medyczne i nauki o zdrowiu

 

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie dorobku naukowego studenckich i doktoranckich kól naukowych oraz wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju.

 

szczegółowe informacje pod adresem: www.uph.edu.pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen/szczegolywydarzenia/617/xviii-konferencja-studenckich-i-doktoranckich-kol-naukowych-nt-nauka-mlodych-przeszlosc-terazniejszosc-przyszlosc