Unieważnienie postępowania na wykonanie badań sondażu diagnostycznego w terenie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje że w przeprowadzonym rozeznaniu rynku na: wykonanie badań sondażu diagnostycznego w terenie w ramach projektu MINIATURA 2 nr 421863 pt. „Empiryczny model zachowań turystów na rynku usług biur podróży” unieważnia postępowanie.

 

[ unieważnienie ]