Uniwersytet na Targach Edukacyjnych w Lublinie

W dniach 14-15 marca 2019 r. odbyła się kolejna edycja Targów Edukacyjnych w hali A Targów Lublin. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowały mgr Iwona Joć z Działu Organizacji Studiów, mgr Witomiła Kowalik oraz mgr Kinga Tarchynska z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej, a także studenci z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Uliana Havryliv oraz Paweł Więcław.

                  

W ciągu dwóch intensywnych dni targów, które były skierowane do młodzieży zainteresowanej studiami na kierunkach o charakterze przyrodniczo-technicznym, na stoisku naszej Uczelni była prezentowana najnowsza oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz materiały promocyjne.

Wśród młodzieży dużym zainteresowaniem cieszyło się 7 nowych kierunków studiów,  wśród których są również unikatowe w skali kraju. Osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, interesowały się studiami podyplomowymi, kursami dokształcającymi, a także bogatą ofertą praktyk.

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami na Targach reprezentowali mgr Dorota Piekutowska oraz mgr Lech Szafrański, którzy udzielali konsultacji wszystkim zainteresowanym, jako doradcy zawodowi. Dodatkowo informacji udzielano absolwentom naszej Uczelni poszukującym pracy oraz wykwalifikowanym pracownikom.

Zdjęcia: mgr Kinga Tarchynska, DPUiWM