Dr hab. Grzegorz Borsuk oraz dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski opowiadają o patentach w programie TVP “Magazyn Reporterów”

W programie TVP "Zdarzenia, Magazyn Reporterów" zamieszczono relację wystawy najnowszych wynalazków autorstwa naukowców z lubelskich uczelni. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentował dr hab. Grzegorz Borsuk prof. UP – Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii oraz dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, prof. UP – Zakład Inżynierii Ekologicznej.

 

Dr hab. Grzegorz Borsuk, prof. UP jest współtwórca dwóch preparatów, które są juz dostępne na wynku:

  • zawierający bakterie kwasu mlekowego podnoszące odporność pszczół na choroby np. nosemozę
  • wzmacniający układ odpornościowy.

 

Dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, prof. UP zajmuje się badaniami nad oczyszczalniami hydrofilowymi. W materiale filmowym zaprezentowano oczyszczalnie w kształcie żółwia – jedyny wybudowany taki obiekt w Polsce. Profesor opracował wspólnie z zespołem dwa patenty oraz wzór użytkowy. Jeden z patentów dotyczy odwodnienia osadów ściekowych i już został wdrożony.

 

Wynalazcy, nadal poszukują nowych preparatów, tym razem niszczących grzyby w przewodzie pokarmowym pszczół. Wymagania rynku są wysokie, a procedury wdrażania nowego produktu są czasochłonne, lecz warte wysiłku.

 

 

Materiał filmowy TVP3 Lublin: lublin.tvp.pl/1650776/zdarzenia-magazyn-reporterow z dnia 13 marca 2019 r., czas od 00:14:38 oraz od 00:28:20.