Uniwersytet na Targach Szkół Wyższych w Radomiu oraz Dniu Otwartych Drzwi w Piotrowicach

W dniu 12 marca 2019 r. odbyły się XVI Ogólnopolskie Targi Szkól Wyższych w Radomiu oraz Dzień Otwartych Drzwi w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach.

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na Targach Edukacyjnych reprezentował dr inż. Paweł Michalski z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej, a udział w Dniach Otwartych w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach wzięła mgr Kinga Tarchynska wraz z doktorantkami – mgr inż. Sybillą Kłapsią z Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego oraz mgr inż. Katarzyną Lisiecką z Katedry Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej na Wydziale Inżynierii Produkcji. 

 

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się przedstawione nowe kierunki studiów oraz kierunki,  których unikatowy charakter (występują tylko na UP w Lublinie) pozwoli na dalszy rozwój i zdobycie konkrencyjnego wykształcenia na rynku pracy. Uczelnia przygotowała na najbliższą rekrutację 39 kierunków studiów i zwiększyła limity miejsc na I rok studiów.

 

 

 

Kandydaci na studia mieli możliwość zobaczyć jak wyglądał Dzień Otwarty 2019 UP w Lublinie oraz obejrzeć krótkie filmiki reprezentujące wydziały Uczelni, a także dowiedzieć się o działalności Kół Naukowych, Rady Uczelnianej Samorządu oraz możliwości rozwoju pasji i zainteresowań w Akademickim Związku Sportowym, Zespole Pieśni i Tańca „Jawor”, a także Chórze Akademickim.  

 

 

Zdjęcia: dr inż. Paweł Michalski, Kinga Tarchynska / DPUiWM