Informacje o stypendiach dla laureatów i finalistów olimpiad i turniejów

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2018/2019 będą przyjmowane w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39 , w terminie do 1 kwietnia 2019 r., w godzinach 7.30–15.30

 

szczegóły na stronie: lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/