Prof. Katarzyna Ognik laureatką plebiscytu ”Kobieta na Medal 2019 r.”

Już po raz siódmy Gazeta Wyborcza organizowała plebiscyt „Kobiety na Medal” o kobietach odnoszących sukcesy w nauce, sporcie, biznesie i kulturze. W plebiscycie w ciągu siedmiu lat wyróżniono ponad sto Pań.

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Katarzyna Ognik z Katedry Biochemii i Toksykologii, Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki znalazła się w gronie dziesięciu laureatek plebiscytu. Autorka nowatorskich badań dotyczących m. in. wpływu nanocząstek metali na organizm człowieka. Jest to pierwsze wyróżnienie „Kobiety na Medal” odnoszącej sukcesy w nauce z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

 

 

Przez ponad dwa tygodnie czytelnicy gazety zgłaszali kandydatki, następnie kapituła dokonała wyboru dziesięciu Pań spośród kilkudziesięciu zgłoszonych. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 marca br. w Trybunale Koronnym w Lublinie. W uroczystości uczestniczył prezydent Krzysztof Żuk. „Jestem dumny z tego, że w Lublinie mamy tak wiele aktywnie działających Pań, które mają potencjał i energię oraz potrafią to wykorzystać i przełożyć na konkretne projekty” mówi prezydent Żuk. 

Podczas uroczystości zostały także wręczone Medale Prezydenta Miasta Lublin zasłużonym lubliniankom. Uroczystość uświetnił koncert Łukasza Jemioły z Zespołem.

 

 

 

* * *

Dr hab. Katarzyna Ognik prof. UP w Lublinie jest młodym, utalentowanym i bardzo ambitnym pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Biochemii i Toksykologii, Wydziału Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Po uzyskaniu w 2007 r. stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, Jej charyzma oraz intensywna praca naukowa pozwoliła na uzyskanie w bardzo krótkim czasie stopnia dr hab. (2013 r.), a już w 2018 r. Jej dorobek naukowy uzyskał aprobatę recenzentów w postępowaniu awansowym do tytułu profesora.

 

Prof. Katarzyna Ognik pracuje jako naukowiec z wielką pasją, jest mocno zaangażowana w realizację grantów finansowanych przez NCN i NCBiR współpracując z wieloma wybitnymi naukowcami w kraju i za granicą nad nowymi rozwiązaniami (m.in. wykorzystaniem nanotechnologia) umożliwiającymi ograniczenie stosowania antybiotyków oraz pierwiastków śladowych zanieczyszczających środowisko w produkcji zwierzęcej. Jest osobą bardzo rozpoznawalną i cenioną w środowisku naukowym nie tylko w dyscyplinie zootechnika, ale także medycznej oraz farmaceutycznej.

 

Prof. Katarzyna Ognik wielokrotnie już jako młody naukowiec pełniła rolę recenzenta w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, którą powierzały Jej wydziały prestiżowych uniwersytetów oraz Polskie Akademie Nauk obdarzając uznaniem i zaufaniem. Dorobek naukowy Prof. Katarzyny Ognik jest wartościowy zarówno pod względem ilościowym, jak i poznawczym z aspektami praktycznego zastosowania, bowiem prowadzi również badania w ścisłej  współpracy z biznesem m.in. Lubelskim.

 

Aktywność naukowa i publikacyjna Prof. Katarzyny Ognik jest niezwykle dynamiczna. Pani Profesor za publikacje z przeprowadzonych bardzo nowatorskich badań dotyczących m.in. wpływu nanocząstek metali na organizm corocznie uzyskuje bardzo wysokie wskaźniki naukometryczne (tylko w 2018 roku opublikowała swoje badania w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, których łączny Impact factor wyniósł 41,294, a liczba punktów ustalonych przez KBN była równa 562). Tak wysokie wskaźniki naukometryczne plasują młodego naukowca na pierwszym miejscu w rankingu najlepiej publikujących pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Pani Profesor jest bardzo zaangażowana również w działalność popularyzująca naukę na Lubelszczyźnie. Była koordynatorem uczelnianym XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem „Nauka źródłem inspiracji” oraz XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem „Nauka-między tradycją a współczesnością”.

 

Fot. Maciej Niedziółka / DPUiWM

 

[ Galeria zdjęć ] 

 

więcej informacji w artykule:

lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,24529894,kobieta-na-medal-wyroznilismy-laureatki-naszego-plebiscytu.html

www.wyborcza.pl Poniedziałek 11.03.2019