Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki – członkiem Komisji Ewaluacji Nauki

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki z Katedry Biochemii i Chemii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii została członkiem Komisji Ewaluacji Nauki (KEN).

Komisja Ewaluacji Nauki to nowy organ ustanowiony przez Konstytucję dla Nauki, rozpoczęła swoja działalność od 1 marca 2019 r. Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał na członków komisji trzydziestu jeden przedstawicieli poszczególnych dziedzin nauki i sztuki oraz specjalistów od polityki naukowej.

Do zadań komisji należy przede wszystkim przeprowadzenie ewaluacji jakości działalności naukowej, która odbędzie się w 2021 roku. Oprócz ewaluacji jednostek naukowych KEN zajmie się również ewaluacją kształcenia w szkołach doktorskich.

KEN będzie również odpowiedzialne za:

  • przygotowanie projektów wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
  • przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji;
  • sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy;
  • sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich;
  • współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

W skład KEN wchodzi po trzech przedstawicieli poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze i instytuty międzynarodowe. Do komisji weszło także siedem osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej, wskazanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Bardzo serdecznie gratulujemy Pani Profesor!