Superweterynaria

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

—————————————————————————————-

[fragment artykułu]

 

Superweterynaria

Nowa przychodnia, sale zabiegowe, boksy dla zwierząt, laboratoria, aule I parking na ponad 350 aut To wszystko znajdzie słę w nowych budynkach Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, które UP chce postawić przy ul. Głębokiej.

Nowa weterynaria ma stanąć w miejscu obecnej Kliniki Chorób Wewnętrz­nych. Ta zostanie zburzona.
Część na­ukowo-badawczą zostanie ulokowana w dwóch budyn­kach połączonych łączni­kiem, jednym dla zwierząt gospodarskich, drugim dla zwierząt towarzyszących. Obok powstanie 4-poziomo-wy otwarty parking na 356 aut. Na parterze pierwszego budynku (A) będą boksy dla dużych zwierząt oraz blok operacyjny z niezbędną diagnostyką. Na 1 piętrze zlokalizowano szatnię i sale dydaktyczne dla studentów, a z poziomu 2 piętra – wej­ścia do auli na 230 miejsc. Pozostałą powierzchnię przeznaczono na labora­toria, pracownie naukowe i dydaktyczne oraz pokoje pracowników.
Na parterze budynku B przewiduje się lokalizację po­mieszczeń diagnostycznych, zabiegowych i boksów dla małych zwierząt szatnie dla studentów i personelu oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Na 1 piętrze będzie przychodnia oraz aula. A na 2 piętrze – blok operacyjny z laboratoriami.
—To najważniejsza inwe­stycja dla całego uniwersy­tetu – nie kryje prof. Stani­sław Winiarczyk, dziekan Wydziału Medycyny We­terynaryjnej UP.
Kiedy ruszy budowa? To zależy od pieniędzy. Uczelnia chce je zdobyć m.in. z Unii Europejskiej – z rezerwy, która zostanie po rozliczeniu projektów już realizowanych w całym kraju. – Ci, którzy będą mieli gotowe projekty, będą mogli się o nie starać w pierwszej kolejności. Wła­śnie na to liczymy. I dlatego już teraz przygotowujemy dokumentację – usłyszeli­śmy na uniwersytecie.
Wczoraj jednym z pacjentów był źrebak Ola, który ma problemy ze stawami. Po otwarciu nowego obiektu zwierzęta będą leczone w o wiele lepszych warunkach.