Baza CEIC – dostęp testowy w dniach 01 marca – 31 maja 2019

 

CEIC Data Manager – www.ceicdata.com to rozwiązanie on-linowe, które pozwala na łatwą nawigację zgrupowanych baz danych CEIC celem stworzenia szybkich i wnikliwych analiz. Użytkownicy mogą korzystać
z zaawansowanych funkcji wyszukiwania, wizualizacji, przetwarzania i pobierania danych.

 

WEJŚCIE DO BAZY

 

Instrukcja logowania do bazy-kliknij tutaj

 

Baza dostępna jest dla osób korzystających z komputerów znajdujących sie w sieci uczelnianej.

 

Bazy danych CEIC Data oferują precyzyjne i aktualne dane makroekonomiczne, sektorowe, finansowo-bankowe i statystyczne wraz z archiwami sięgającymi roku 1946 obejmujące dane z całego świata. Dane te wykorzystywane są przez instytucje zarządzające aktywami, instytucje rządowe, organizacje akademickie i badawcze jak również firmy konsultingowe.
Dane zawarte w bazie CEIC pochodzą z głównych, lokalnych i regionalnych biur statystycznych oraz z głównych organizacji zajmujących się zbieraniem danych dotyczących przemysłu dla wszystkich krajów objętych ochroną.

Baza CEIC to:
– ponad 5 miliony szeregów czasowych
– 18 sektorów makroekonomicznych
– 14 sektorów przemysłowych
– dane na poziomie regionu i miasta
– zasięg geograficzny obejmujący 195 krajów”
 

Wszelkie uwagi na temat przydatności tej bazy prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej:
tel. 81 445-62-27,