Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z rekordową liczbą stypendystów MNiSW w Polsce

W dniu 22 lutego 2019 r. studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odebrali z rąk JM Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka dyplomy potwierdzające uzyskanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

Niezmiernie miło nam poinformować, że stypendia naukowe Ministra i wyróżnienia finansowe za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku akademickim 2017/2018 otrzymało aż 20 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, najwięcej ze wszystkich uczelni lubelskich. Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznał 656 stypendiów studentom i 82 stypendia doktorantom.

Z równie wielką radością, informujemy o przyznaniu stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziedzinie nauk rolniczych, dwóm doktorantom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którzy otrzymali stypendia jako jedyni w Lublinie.

Kandydatury studentów i doktorantów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni studenci otrzymają 15 tysięcy złotych, a doktoranci 25 tysięcy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 Zdjęcia: Paweł Michalski, DPUiWM