Wystawa – Natura Bornholmu – glony pro- i eukariotyczne ekosystemów wodnych

Zakład Ekologii Ogólnej UP w Lublinie
Katedra Botaniki i Hydrobiologii KUL Jana Pawła II
Katedra Hydrobiologii UP w Lublinie
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne O. Lubelski
***

WYSTAWA

Natura Bornholmu
Glony pro- i eukariotyczne ekosystemów wodnych

3 -10 czerwca 2011

[ galeria ]

Hall Centrum Kongresowego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie  (ul. Akademicka15)