Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy UP w Lublinie a Państwową Akademią Zooweterynarii w Charkowie

W dniu 20 lutego 2019 r. Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki oraz Rektor Państwowej Akademii Zooweterynarii w Charkowie, Prof. dr hab. Dmytro Baranovskyi, reprezentowany przez dr. Olenę Shcherbak, podpisali umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Państwową Akademią Zooweterynarii z siedzibą w Charkowie.

 

W podpisaniu umowy uczestniczyli również przedstawiciele Uczelni: Prof. dr hab. Marek Babicz – Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, oraz dr Natalya Shkavro i mgr Viktor Reznyk – Institute of Animal Science, The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine.

 
 

Współpraca pomiędzy uczelniami obejmuje działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Rektorzy wyrazili gotowość obu uniwersytetów do działania w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych zgodnych z celami realizowanymi przez obie strony, organizowania wspólnych konsultacji oraz konferencji naukowych, prowadzenia wspólnych projektów badawczych, a także wymiany kadry dydaktycznej oraz uruchomienia programu stażów i wymiany studenckiej.

 

 

 zdjęcia Maciej Niedziółka DPUiWM