Zapisy na kurs komputerowego wspomagania projektowania CAD dla studentów UP w Lublinie

 
 
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji kursów komputerowego wspomagania projektowania CAD dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Proponujemy następujące kursy z programów: AutoCAD (2D, 3D) lub Inventor.

Istnieje możliwość uzyskania następujących certyfikatów:
Międzynarodowe Certyfikaty firmy Autodesk (ze znajomości programu) lub krajowe Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx” (z posiadania konkretnych umiejętności w nauczanym programie) Oba rodzaje certyfikatów dotyczą systemów komputerowego wspomagania projektowania – CAD
1. Certyfikat AutoCAD rysowanie 2D  
2. Certyfikat AutoCAD modelowanie 3D
3. Certyfikat Inventor Professional- modelowanie części i zespołów
 
Certyfikat można uzyskać również (bez opłaty za zajęcia) w trakcie zajęć mputerowe wspomaganie projektowania” – fakultet do wyboru dla studentów studiów II stopnia w sem. letnim (dotyczy tylko studentów niektórych kierunków Wydziału Inżynierii Produkcji).

 

Zapisy na kurs trwają do 25.02.2019 r. w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki, ul Głęboka 28. p.322
Bliższe informacje (terminy zajęć godz. dzień) będą ustalone na spotkaniu organizacyjnym po skończeniu zapisów w dniu 25.02.2019 o godz 18, sala 260, ul. Głęboka 28 (nowy budynek)
 
Płatność za zajęcia (na konto UP w Lublinie) wynosi:
165 zł = 30 godz.*5,5 zł/godz.
 
Po ukończeniu zajęć w wymiarze 30 godzin oraz zdaniu egzaminu w obecności egzaminatora zewnętrznego uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT.
 
Kontakt:
Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak
tel. 508 099 964 (kontakt tylko w przypadkach niezbędnych)