O przyszłości lotnisk w związku z Brexitem – dr hab. inż. Sławomir Juściński dla “Dziennika Wschodniego”

Najnowszy "Dziennik Wschodni" publikuje na stronie głównej artykuł dotyczący świdnickiego lotniska. Dr hab. inż. Sławomir Juściński z Katedry Energetyki i Środków Transportu informuje, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbije się niekorzystnie na różnych gałęziach gospodarki, w tym na transporcie lotniczym: "Z pewnością duże linie lotnicze mają większe możliwości zmodyfikowania swojej oferty rynkowej bez konieczności likwidacji połączeń na wybranych kierunkach. Wzrost obciążeń z tytułu zmiany przepisów mogą rekompensować szukając oszczędności, np. poprzez redukcję poszczególnych rodzajów ponoszonych kosztów, bez potrzeby podwyższania opłat za bilety."

 

szczegóły w artykule: