XVI Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych i VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów – przedłużony termin zgłoszeń

 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt,
Koło Naukowe Ochrony Środowiska

oraz
Rada Samorządu Doktorantów UP
uprzejmie informują, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku
organizują

 

 

XVI Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych

„Środowisko – Zwierzę – Produkt”

oraz

VI Ogólnopolską Konferencję Doktorantów

 

 

  

Obrady będą się odbywać w następujących sesjach:

 

XVI MSSKN

  1. sesja referatowa „Biologii i nauk o zwierzętach" (referaty w jęz. polskim, maks. 10 min.)
  2. sesja referatowa „Ochrony środowiska i biogospodarki (w tym BHP)” (referaty w jęz. polskim, maks. 10 min.)
  3. sesja referatowa „Behawioru zwierząt” (referaty w jęz. polskim, maks. 10 min.)
  4. sesja posterowa (tematy interdyscyplinarne- postery w jęz. polskim o wym. 70×90 cm)

 

VI OKD

  1. sesja referatowa doktorantów / PhD students’ session (referaty w jęz. polskim lub angielskim, maks. 10 min.)
  2. sesja posterowa (tematy interdyscyplinarne- postery o wym. 70×90 cm)

 

Zgłoszone prace będą oceniane przez jury z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zgłoszenia należy przesłać poprzez załączony formularz (link poniżej) w terminie

do 28 lutego 2019 r.

 

 

 

KOMUNIKAT !
Studenckie Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt oraz Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska wraz z Radą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uprzejmie informują, że termin rejestracji na XVI MSSKN i VI OKD oraz przesyłania streszczeń

został przedłużony do 8 marca 2019 roku. 


 

 

 

Studenci (MSSKN):

https://drive.google.com/open?id=16265aj8qgzn_fp2LqIhB3EK1Zfgm2TbWfnp5j3mzgLU

 

Doktoranci (OKD)

https://drive.google.com/open?id=1lk6rDg_x7lOExnzTOrn7xX03v54KHZsR0icrofqJQ5A

 

 

Opłata konferencyjna 250 PLN (obejmuje materiały konferencyjne, obiad i kolację w dniu konferencji, 1 nocleg w DS). Opłata nie dotyczy studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Wpłaty powinny być dokonane do dnia 1 marca 2019 na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bank PKO SA O/Lublin

55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

z dopiskiem XVI MSSKN

 

Dodatkowo, dla chętnych istnieje możliwość publikacji nadesłanych materiałów (po zakwalifikowaniu przez Komitet Redakcyjny):

  • recenzowana monografia – opłata +150 PLN (opłata nie dotyczy tylko studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
  • artykuł naukowy w Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/jasbb (opłata zgodnie z wymogami wydawnictwa)

 

Rozdziały monografii należy przesyłać do dnia 31 marca 2019 r. na adres:

.

Wskazówki dla Autorów monografii oraz przykładowy plik są dostępne pod adresem:

https://drive.google.com/open?id=1wNKFuMx6KRkDjk_jqpoybm94H0aCUMSi

(dostęp bezpośrednio lub po skopiowaniu linku do przeglądarki)

 

Kontakt:

Studenckie Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt:

Opiekun SKN BiHZ: dr hab. Witold Chabuz prof. nadzw., e-mail:

; tel. 81 445 68 24

   

Serdecznie zapraszamy! 

*     *     *     *     *

 


pismo oficjalne