Przyrodniczy MIT: bezpłatne kursy i szkolenia dla studentów/studentek kierunku Behawiorystyka zwierząt

 

 

Rada Programowa kierunku Behawiorystyka zwierząt wspólnie z Biurem Projektów i Funduszy Centrum Nauki UP  Lublinie, przygotowała dla studentów ostatnich 4 semestrów kierunku Behawiorystyka zwierząt bezpłatne kursy i szkolenia doszkalające w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Obszary wsparcia w ramach projektu są następujące:
1) Certyfikowane szkolenie” Pierwsza pomoc przedweterynaryjna”;
2) Kurs masażu psów i kotów;
3) Kurs masażu koni;
4) Współpraca behawiorysta lekarz weterynarii;
5) Różnicowanie emocjonalnych (afektywnych) i neurogennych zaburzeń zachowania;
6) Terapia behawioralna/ Fizjoterapia;
7) Rehabilitacja gadów, możliwości zapewnienia dobrostanu;
8) Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności.

 

Aktualnie uruchomione będą wybrane 4 obszary wsparcia: 4, 5, 6 oraz 7.
Kursy/szkolenia realizowane będą przez podmioty zewnętrzne m.in.: Lubelskie Centrum Małych Zwierząt, Akademia Pana Psa, Fundacja Epikrates.

 

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty w zależności od dostępności miejsc, nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

 

I tura naboru kandydatów/ kandydatek do projektu trwa do 02.06.2021 r.

 

Projekt “Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 1.07.2019 – 30.10.2023

 

Poniżej można zapoznać się z regulaminem projektu – warunkami i wymaganiami, które należy spełnić, aby zostać uczestnikiem projektu:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa-Zadanie nr 4-Behawiorystyka zwierząt

 

Komplet formularzy zgłoszeniowych, który należy złożyć w procesie rekrutacji składa się z następujących załączników:
1) Załącznik nr 1-Formularz zgłoszeniowy Kandydata Kandydatki
2) Załącznik nr 2-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w projekcie.
3) Załącznik nr 3-Deklaracja uczestnictwa Kandydata na UP.
4) Załącznik nr 4-Klauzula informacyjna

 

Projekt “Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1.07.2019 – 30.10.2023

 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Centrum Nauki:
Katarzyna Ruczkowska, e-mail: ; tel. 81 445 66 78.

Zachęcamy do udziału w projekcie!