Dr hab. Paweł Glibowski prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z wykładem w I LO w Lublinie

5 lutego 2019 r. dr hab. Paweł Glibowski profesor nadzwyczajny, kierownik Poradni Dietetycznej Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przeprowadził w I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie wykład pt. „Prawidłowe żywienie sposobem na długie życie w zdrowiu”, a po nim odpowiadał na pytania.

 

 

Spotkanie odbyło się w Auli, a słuchaczami byli uczniowie klas pierwszych i drugich o profilu biologiczno-chemicznym. Uczniowie z bardzo dyżym zainteresowaniem wysłuchali tematu wystąpienia oraz zadali wiele pytań dotyczących żywienia człowieka i dietetyki.

 

Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej ufundował nagrody w konkursie nawiązującym do tematu tego spotkania, a uczniowie pobrali informatory o kierunkach studiów oferowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

 

 

 

 

                                                                                                           Zdjęcia: P. Michalski, DPUiWM