Nowe konkursy na projekty badawcze otwarte!

 Narodowe centrum Badań i Rozwoju  ogłosiło nabór wniosków w ramach programu Lider X.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Program adresowany jest do osób, które: są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora, posiadają stopień doktora, od uzyskania którego  nie upłynęło 7 lat ; są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia, dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Dokumentacja : www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-x-edycja/materialy-do-pobrania/

Termin naboru wniosków: 18.01.2019 r. – 18.03.2019 r.

Pytania dotyczące naboru w X edycji Programu LIDER można kierować na adres:

 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki na finasowanie projektów badawczych

 

UWERTURA 3 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Regulamin konkursu: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2019 r.

 

SONATINA 3 na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

Regulamin konkursu: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2019 r.

 

 ETIUDA 7 na stypendia doktorskie.

Regulamin konkursu: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2019 r.

 

Konkurs nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w 2019 r.

Konkurs dofinansowuje działania  B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Wnioskodawcą jest Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo.

Termin naboru wniosków: 4 marca – 30 kwietnia 2019 r. (do godziny 16:00)

Konkurs podzielony na dwie rundy:

1) od 4 marca do 31 marca 2019 r.;

2) od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. (do godziny 16:00).

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/

 

Zainteresowanych ubieganiem się o środki w wymienionych konkursach zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds projektów i Funduszy:

 

Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 6968, nr pokoju 470

Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463