Poszukiwani wolontariusze do projektu “Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej na terenie Lubelszczyzny”

Szanowni Państwo,

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza nabór wolontariuszy do pracy w projekcie.

Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności, doświadczenie i praktykę związaną z mikrorozmnażaniem roślin i ochroną bioróżnorodności biologicznej ZAPRASZAMY.

Do podstawowych zadań wolontariuszy należeć będzie:

a) w Katedrze Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (dr inż. Marzena Parzymies)

– przygotowywanie pożywek do mikrorozmnażania roślin

– pasażowanie roślin

– pobór materiału roślinnego w terenie

– prowadzenie badań nad mikrorozmnażaniem aldrowandy pęcherzykowatej

– ogólne prace laboratoryjne

b) w Katedrze Hydrologii i Ochrony Ekosystemów (dr Magdalena Pogorzelec):

– pomoc w badaniach terenowych związanych z monitoringiem siedliskowym i monitoringiem populacji (zdjęcia fitosocjologiczne, spisy roślinności, analizy laboratoryjne wody)

c) w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa (dr Barbara Banach-Albińska):

– pomoc w badaniach terenowych (monitoring populacji) oraz przy adaptacji i reintrodukcji roślin na stanowiska naturalne

Dodatkowe informacje dostępne u osób odpowiedzialnych za zadania prowadzone w projekcie w poszczególnych jednostkach (dane podane przy nazwie jednostki)

 

Czas trwania wolontariatu: minimum 6 miesięcy

Miejsce wolontariatu: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Ogrodnictwa; Katedra Hydrologii i Ochrony Ekosystemów; Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa.

Oferujemy:

– przeszkolenie i przygotowanie do pracy

– zdobycie doświadczenia i praktyki

– umowę wolontariatu

– uczenie odpowiedzialnego podejścia do podjętych obowiązków

– zdobycie umiejętności w zakresie rozmnażania roślin in vitro i prowadzenia prac terenowych związanych z monitoringiem siedliskowym oraz reintrodukcją roślin

– przyjazną i życzliwą atmosferę

– możliwość rozwoju i samorealizacji

– dogodne godziny pracy

Wymagania od kandydatów na wolontariuszy:

– chęć do pracy i zdobywania nowego doświadczenia

– sumienność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków

– cierpliwość

– mile widzialne doświadczenie

– umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i zaświadczenia:

– formularz zgłoszeniowy

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

– legitymacja UP Lublin

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: z dopiskiem "Wolontariat", w terminie do 20 lutego 2019 r.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z dr inż. Marzeną Parzymies, , CIW ul. Głęboka 28, pok. 020.

Ogłoszenie o naborze wolontariuszy

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Ochrona czynna adrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza nabór wolontariuszy do pracy w projekcie.

Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności, doświadczenie i praktykę związaną z mikrorozmnażaniem roślin i ochroną bioróżnorodności biologicznej ZAPRASZAMY.

Do podstawowych zadań wolontariuszy należeć będzie:

a) w Katedrze Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (dr inż. Marzena Parzymies)

– przygotowywanie pożywek do mikrorozmnażania roślin

– pasażowanie roślin

– pobór materiału roślinnego w terenie

– prowadzenie badań nad mikrorozmnażaniem aldrowandy pęcherzykowatej

– ogólne prace laboratoryjne

b) w Katedrze Hydrologii i Ochrony Ekosystemów (dr Magdalena Pogorzelec):

– pomoc w badaniach terenowych związanych z monitoringiem siedliskowym i monitoringiem populacji (zdjęcia fitosocjologiczne, spisy roślinności, analizy laboratoryjne wody)

c) w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa (dr Barbara Banach-Albińska):

– pomoc w badaniach terenowych (monitoring populacji) oraz przy adaptacji i reintrodukcji roślin na stanowiska naturalne

Dodatkowe informacje dostępne u osób odpowiedzialnych za zadania prowadzone w projekcie w poszczególnych jednostkach (dane podane przy nazwie jednostki)

 

Czas trwania wolontariatu: minimum 6 miesięcy

Miejsce wolontariatu: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Ogrodnictwa; Katedra Hydrologii i Ochrony Ekosystemów; Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa.

Oferujemy:

– przeszkolenie i przygotowanie do pracy

– zdobycie doświadczenia i praktyki

– umowę wolontariatu

– uczenie odpowiedzialnego podejścia do podjętych obowiązków

– zdobycie umiejętności w zakresie rozmnażania roślin in vitro i prowadzenia prac terenowych związanych z monitoringiem siedliskowym oraz reintrodukcją roślin

– przyjazną i życzliwą atmosferę

– możliwość rozwoju i samorealizacji

– dogodne godziny pracy

Wymagania od kandydatów na wolontariuszy:

– chęć do pracy i zdobywania nowego doświadczenia

– sumienność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków

– cierpliwość

– mile widzialne doświadczenie

– umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i zaświadczenia:

– formularz zgłoszeniowy

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

– legitymacja UP Lublin

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: z dopiskiem "Wolontariat", w terminie do 20 lutego 2019 r.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z dr inż. Marzeną Parzymies, , CIW ul. Głęboka 28, pok. 020.

 

      

 

do pobrania: Oświadczenie dane osobowe i formularz