Konkurs na prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane z Bydgoszczą

Szanowni Państwo,

informujemy że Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs pod nazwą: „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za prace magisterskie i doktorskie oraz inżynierskie i licencjackie związane z Bydgoszczą obronione w roku akademickim 2017/2018". Tematem konkursu jest wyłonienie prac naukowych związanych z aktualnymi potrzebami miasta. Nagroda główna wynosi 10 tys. zł. brutto za I miejsce – prace magisterskie i doktorskie oraz 6 tys. zł brutto za I miejsce – prace inżynierskie i licencjackie

szczególy na stronie: www.bydgoszcz.pl/miasto/wyroznienia-i-nagrody/nagrody-za-prace-naukowe/