Jakie korki są bezpieczne w kontakcie z żywnością? – prof. dr hab. Ewa Solarska, mgr inż. Jakub Wyrostek, mgr inż. Klaudia Kałwa – czasopismo “Opakowanie”

W czasopismie branżowym "Opakowanie" prof. dr hab. Ewa Solarska, mgr inż. Jakub Wyrostek oraz mgr inż. Klaudia Kałwa z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie opublikowali artykuł  "Badanie migracji globalnej korków stosowanych w przemyśle spożywczym metodą zanurzeniową". Opakowanie produktu spożywczego jest niezwykle istotnym elementem w porcesie produkcji, dlatego ważne jest, aby spełniało ono normy bezpieczeństwa w kontakcie z żywnością. Migracja globalna to podstawowa metoda służąca wyznaczaniu sposobu przeniknięcia substancji chemicznych z opakowań do żywności. Jest to "suma nielotnych składników opakowania, która przedostaje się do żywności lub płynu modelowego imitującego działanie określonego środka spożywczego". Badaniom poddano różne plastikowe korki, wystawiając je na działanie żywności kwaśnej, zawierającej tłuszcz oraz alkohol. Wykazano, że próbki spełniają wymagania limitu migracji globalnej – mogą więc być stosowane w rozmaitych produktach spożywczych. Ponadto okazało się, że migracja globalna zależy od barwnika użytego w kolorowaniu tworzywa. 
 

więcej w artykule: