V Edycja Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Szanowni Państwo,

przekazujemy informację o V Edycji Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Prace należy zgłaszać do 5 kwietnia 2019 roku, na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

Nagroda główna 50 000 zł.

 

szczegóły konkursu na stronie: www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/v-edycja-2019

www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego