Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z wizytą w szkole w Biłgoraju

31 stycznia 2019 r. przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odwiedzili maturzystów w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Wizyta odbyła się w ramach zawartej umowy o wzajemnej współpracy. W mieniu szkolnej społeczności przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przywitał przybyłych gości dr Adam Balicki – dyrektor szkoły.

 

 

Uczniowie sześciu klas maturalnych wysłuchali interesujących trzech wykładów oraz zapoznali się z kierunkami studiów oferowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Ponadto, na podstawie zdjęć, zapoznali się z uczelnią oraz możliwościami rozwoju swych zainteresowań w murach naszej Alma mater.

 

W spotkaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowali:

  • dr inż. Żanna Stręk z Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Wydziału Inżynierii Produkcji, która przedstawiła wykład pt. "Innowacyjne technologie geodezyjne stosowane w inżynierii środowiska i ekoenergetyce",
  • mgr Piotr Stanikowski z Zakładu Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, który wygłosił wykład pt. "Żywność ekologiczna w ujęciu interdyscyplinarnym",
  • inż. Paulina Główka studentka II roku studiów II stopnia kierunku zootechnika oraz I roku weterynarii, która przedstawiła prezentację pt. "Właściwości prozdrowotne jagód goji",
  • dr inż. Paweł Michalski z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej, który przedstawił prezentację pt. "Dlaczego warto studiować z nami" oraz zapoznał maturzystów z kierunkami studiów realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zorganizował wyjazd do szkoły i ufundował drobne upominki w konkursie dla uczniów.

 

Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie udzielili wywiadów. Relację z wizyty można znaleźć na stronie:

bilgoraj.com.pl/pracownicy-uniwersytetu-przyrodniczego-z-wykladami-w-zszio,,3,11,11,1,21774,nnauka.html

 

 

 

 

 

                                                                                                     Autor zdjęć: P. Michalski, DPUiWM