6. Międzynarodowa Konferencja poświęcona nauczaniu języków specjalistycznych

Dnia 26 stycznia 2019 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się 6. Międzynarodowa Konferencja poświęcona nauczaniu języków specjalistycznych zorganizowana przez IATEFL Poland ESP SIG
(International Association of Teachers of English as a Foreign Language, English for Specific Purposes Special Interest Group) oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Temat tegorocznej Konferencji to Interdisciplinarity in ESP/EAP (changing roles of the ESP/EAP practitioner).
Konferencję otworzył Prorektor Ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki. Słowo wstępne wygłosili Joanna Rączkiewicz, ESP SIG Coordinator, IATEFL Poland, Kierownik Zespołu Języka Angielskiego i Łaciny SPNJO UP w Lublinie oraz Honorowy Prezes IATEFL Poland, Sławomir Nowikowski.
Wykład plenarny wygłosił: dr hab. Jarosław Krajka, prof. nadzw. UMCS, Dyrektor Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, Zakład Lingwistyki Stosowanej.

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Języki specjalistyczne stają się coraz bardziej różnorodne. Globalizacja wymusza posługiwanie się językami branżowymi w wielu rożnych kontekstach; w środowisku akademickim i zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej na danym stanowisku pracy wymaga od nauczycieli poszukiwania nowych strategii i efektywnych metod nauczania.
W języku angielskim dla celów zawodowych wzrasta stopień specjalizacji. Znajduje to odzwierciedlenie w planowaniu kursów, doborze materiałów szkoleniowych oraz technikach nauczania. Ma to również wpływ na rolę nauczyciela/instruktora języków specjalistycznych (English for Specific Purposes (ESP)) oraz języka do celów akademickich (English for Academic Purposes (EAP)). Pojawia się, zatem pytanie, jak poszerzyć kompetencje uczących i zapewnić komfort pracy, w nauczaniu zarówno języka jak i treści, aby zaspokoić specyficzne potrzeby i wysokie wymagania studentów. 6. Konferencja IATEFL Poland ESP SIG była znakomitym forum do dyskusji na temat zmieniającej się roli nauczających języków obcych.

W czasie konferencji poruszone zostały następujące tematy:
* nauczanie języków specjalistycznych, jako wyzwanie dla lektorów w dobie wszechobecnej globalizacji,
* najbardziej efektywne metody nauczania na kierunkach inżynierskich,
* programy nauczania w języku angielskim przygotowujące do działania w konkretnym środowisku zawodowym, a współpraca pomiędzy specjalistami w dziedzinie i nauczycielami języków obcych,
* zmiana roli lektora – od specjalisty ds. języków do trenera kompetencji akademickich.

Sesjom przysłuchiwało się ok. 70 uczestników z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Ukrainy oraz Polski zgromadzonych w budynku CIW przy ul. Głębokiej 28.
Tegoroczna Konferencja IATEFL Poland ESP SIG była wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych zawodowych kontaktów.

Joanna Rączkiewicz,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
ESP SIG Coordinator, IATEFL Poland
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  zdjęcia Maciej Niedziółka DPUiWM