Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z wizytą VIII LO w Lublinie

28 stycznia 2019 r. przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie spotkali się z uczniami w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie. 


Spotkanie odbyło się w ramach zawartej umowy o współpracy.

Młodzież czterech klas maturalnych wysłuchała wykładu i prezentacji. Dr Monika Pytka z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii zaprezentowała wykład pt. „Mikroflora człowieka a dieta” natomiast dr Paweł Michalski z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej przedstawił prezentację pt. „Dlaczego warto studiować z nami” oraz kierunki studiów w Uczelni. W spotkaniu z maturzystami  uczestniczyła studentka I roku kierunku architektura krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Marlena Walenciuk, reprezentantka Zespołu “Jawor”, Ambasador UP w Lublinie, a ponadto absolwentka VIII LO w Lublinie.

Na zakończenie spotkania odbył się mini konkurs wiedzy o naszej Uczelni z nagrodami.

                                                                                                           zdjęcia: P. Michalski, DPUiWM