Bal Karnawałowy 2 marca 2019 r.

 

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci i Przyjaciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

miło nam poinformować, że 2 marca 2019 r. tj. w ostatnią sobotę karnawału od godz. 20.00 we foyer Centrum Kongresowego i Agro II, ul. Akademicka 15 odbędzie się Bal Karnawałowy.
 

Bal karnawałowy jest powrotem do dawnej tradycji wspólnej zabawy naszego środowiska akademickiego, i po kilkuletniej przerwie, z inicjatywy JM Rektora na nowo powraca. Organizatorem balu jest JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i koło Łowieckie ,,Żak” działające przy Uczelni.
 

Na balu karnawałowym z pewnością nie zabraknie wspaniałej muzyki, doskonałych potraw z dziczyzny, serwowane będą potrawy kuchni regionalnej przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Roztocze” a także potrawy stołu rybnego.
Podczas balu przeprowadzona jest aukcja prac m.in. studentów Wydziały Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
 

Zapisy wraz z zaliczką w wysokości 50 zł od osoby i 100 zł od pary lub pełna kwota, przyjmowane są w Sekcji Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu, pok. 155, tel.81/445 69 11 ) do 22 lutego br. Przy zapisie należy podać Imię i Nazwisko osoby towarzyszącej.

Koszt: 300 zł*  od pary / 150 zł* od osoby

* Pracownicy oraz pracownicy emerytowani Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymają dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku (zał. 6 dostępny na stronie: www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/). Odpłatność dla pracowników uzależniona jest od przychodu na członka rodziny pracownika i wynosi:
                                                      Wysokość             Wysokość
                                               dofinansowania:                składki:
Przychód do   2000 zł                         – 75 zł                 – 75 zł
Przychód         2001 zł – 2700 zł         – 70 zł                 – 80 zł
Przychód         2701 zł-  3500 zł         – 65 zł                 – 85 zł
Przychód pow. 3500 zł                       – 60 zł                 – 90 zł

Wpłat można dokonywać przelewem na konto:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bank Pekao SA
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
W tytule przelewu należy wpisać: Bal – Imię i Nazwisko oraz Imię i Nazwisko osoby towarzyszącej

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy karnawałowej!