Postępowanie ofertowe na dzierżawę parkingu – Felin “Otwarcie nastąpi w dniu 19.02.2019 r. o godz. 10.00”

 

"Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 19.02.2019 r. o godz. 10.00."