Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z wizytą w dwóch szkołach w Chełmie

24 stycznia 2019 r. przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odwiedzili dwie szkoły w Chełmie. Spotkanie było adresowane do uczniów klas maturalnych. Maturzyści wysłuchali ciekawych wykładów, wzięli udział w  warsztatach i oczywiście zapoznali się z bogatą ofertą kierunków studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Uniwersytet ma ich obecnie 39. Sprawami organizacyjnymi zajął się Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej.
 
 
W spotkaniu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych uczestniczyli:
  • dr hab. Leszek Rydzak prof. nadzw. UP w Lublinie z Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych Wydziału Inżynierii Produkcji, który przedstawił wykład pt. "Przedsiębiorczość – z czym to się je",
  • dr Wanda Krupa z Zakład Hodowli i Dobrostanu Zwierząt Towarzyszących Katedry Etologii i Dobrostanu Zwierząt Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, która przedstawiła wykład pt. „Behawiorysta zwierząt – zawód przyszłości?”,
  • dr inż. Sebastian Białoskurski z Pracowni Zarządzania i Analiz Rynkowych Katedry Zarządzania i Marketingu Wydziału Agrobioinżynierii, który przeprowadził dwa warsztaty dla dwóch klas „Marka – kolor i kształt wyróżniania produktów”,
  • dr inż. Paweł Michalski z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej, który przedstawił prezentację pt. "Dlaczego warto studiować z nami" oraz zapoznał licealistów z kierunkami studiów w Uczelni.
W spotkaniu w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich uczestniczyli:
  • dr hab. Ewa Zalewska prof. nadzw. UP w Lublinie z Zakładu Fitopatologii i Mykologii Katedry Ochrony Roślin Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, która przedstawiła wykład: „Grzyby Micromycetes – sprzymierzeńcy czy wrogowie człowieka”,
  • dr inż. Justyna Libera z Zakładu Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, która zaprezentowała wykład pt. „Ciekawostki dietetyczne – fakty i mity”,
  • mgr inż. Michał Prasow z Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, który wygłosił wykład pt. „Żywność kosmiczna”,
  • mgr Kinga Tarchynska z Dział Promocji Uczelni, która przedstawiła prezentację pt. "Dlaczego warto studiować z nami" oraz zapoznała licealistów z kierunkami studiów w Uczelni.
 
Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali przygotowanych specjalnie dla nich wykładów oraz wzięli udział w konkursach z nagrodami ufundowanymi przez Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 
*      **      **      **      **      **      *
W Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie
 
 
                                                                                                                  zdjęcia: Justyna Libera
 
 
*      **      **      **      **      **      *
W Zespole Szkół  Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie
 
 
 
                                                                                          zdjęcia: Paweł Michalski, DPUiWM