Otwarcie wystawy prac semestralnych studentów

Dnia 23 stycznia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac semestralnych studentów II roku II stopnia architektury krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wystawę otworzyła prof. dr hab. Zenia Michałojć, Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Następnie głos zabrali pracownicy Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu: dr hab. Małgorzata Milecka, prof. UP; prof. dr hab. Jan Rylke oraz dr inż. arch. Renata Jóźwik, przedstawiając założenia projektowe, z którymi musieli się zmierzyć studenci na przedmiotach: Projektowanie konserwatorskie, Ocena krajobrazu kulturowego, Projektowanie zintegrowane oraz Rewitalizacja Krajobrazowa Terenów Zurbanizowanych.

Na wernisaż przybyli liczni goście, między innymi przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów Południowy.

                                                                  fot. Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu