Otwarcie wystawy prac semestralnych studentów

 

Dnia 23 stycznia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac semestralnych

studentów II roku II stopnia architektury krajobrazu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wystawę otworzyła Pani prof. dr hab. Zenia Michałojć, Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Następnie głos zabrali pracownicy Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu:

Pani dr hab. Małgorzata Milecka, prof. UP, Pan prof. dr hab. Jan Rylke oraz Pani dr inż. arch. Renata Jóźwik,

przedstawiając założenia projektowe, z którymi musieli się zmierzyć studenci na przedmiotach:

Projektowanie konserwatorskie, Ocena krajobrazu kulturowego,

Projektowanie zintegrowane oraz Rewitalizacja Krajobrazowa Terenów Zurbanizowanych. 

Na wernisaż przybyli liczni goście, między innymi przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów Południowy.