Perspektywy i możliwości pracy w zawodzie dietetyka

 

W dniu 18 i 19 stycznia b.r. na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii odbyły się spotkania informacyjne dotyczące perspektyw i możliwości pracy w zawodzie dietetyka. Dr inż. Krzysztof Tambor (wykładowca SGGW oraz Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.) i mgr Aldona Kopczyńska (dietetyk) – przedstawiciele firmy Dobry Dietetyk w interesujący dla studentów sposób przedstawili zagadnienia, które mogą istotnie polepszyć ich świadomość w zakresie obecnej sytuacji i kierunku zachodzących zmian w branży dietetycznej.

 

 

 

 

 

Spotkania były inspiracją do rozważań nad problemami z jakimi musi zmierzyćsię dietetyk stawiający pierwsze kroki na rynku usług dietetycznych. Zastanawiano się nad niezbędną wiedzą, jaką musi posiadać osoba otwierająca własny gabinet. Nie tylko wiedzą merytoryczną z zakresu poradnictwa żywieniowego i dietetycznego, ale również w kwestiach prawnych i marketingowych. W szczególności zastanawiano się nad optymalną lokalizacją poradni, jej reklamą, zastosowaniem się do aktualnych wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, a także nad znaczeniem właściwego doboru wyposażenia i oprogramowania do układania diet. Poruszono też kwestie podstawowych błędów jakie popełnia dietetyk na początku swojej drogi zawodowej.

 

  

 

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów, szczególnie ostatnich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku dietetyka.  Z pewnością przyczynią się do świadomego stawianiu sobie celów przez naszych studentów w oparciu o preferowane wartości i wiedzę w planowaniu własnej ścieżki zawodowej. Obydwa wydarzenia były zorganizowane przez dr inż. Monikę Michalak-Majewską (Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów) oraz Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami.