Ostatnie miejsca do Legii Akademickiej – rekrutacja do 13 marca


Chcesz zdobyć dodatkowe umiejętności? Interesujesz się problematyką obronności? Zastanawiasz się nad służbą w Wojsku Polskim lub w innych formacjach mundurowych? 
Możesz przystąpić do II edycji  projektu szkoleń podoficerskich „Legia Akademicka” w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Możesz przystąpić do II edycji  projektu szkoleń podoficerskich „Legia Akademicka” w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Legia Akademicka na wstępie rozpoczyna się szkoleniami teoretycznymi (trwają 30 godzin) prowadzonymi w formie wykładów przez oficerów Wojska Polskiego w salach wykładowych UP w Lublinie. Po ich ukończeniu w okresie wakacji odbędzie się 22-dniowe szkolenie praktyczne w jednostkach wojskowych. W trakcie tego szkolenia, za każdy dzień pobytu w jednostce wojskowej, uczestnik szkolenia otrzyma 91,10 zł. Pozytywne zaliczenie pierwszego etapu szkolenia uprawnia do udziału w kursie podoficerskim.
 
Kurs podoficerski będzie się odbywał również w formie wykładów – 20 godzin dla dowódców drużyn i 15 godzin dla instruktorów. Po jego zaliczeniu, absolwent kursu otrzyma stopień podoficera. Legia Akademicka jest otwarta w równym stopniu dla studentów jak i studentek.
 
Wszelkich informacji udziela:
Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
mgr Agnieszka Szymańska-Mordel
w budynku przy ul. Głębokiej 28, pok. 357, tel. +81 531 96 40, 572 330 780
e-mail:
 
Wnioski o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka” można składać w następujących miejscach:
 
•    u Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych, u Pani mgr Agnieszki Szymańskiej-Mordel
•    w siedzibie RUSS, budynek Agro I, pok. 234
•    w Biurze Rektora, budynek Zootechniki, pok. 263
 
Formularz wniosku do pobrania w tym miejscu 
 
Nie zwlekaj, złóż wniosek jak najszybciej!