Badanie wytrzymałości granulatu nawozów mineralnych – dr hab. Wojciech Przystupa, prof. dr hab. Janusz Nowak

Naukowcy w Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – dr hab. Wojciech Przystupa, prof. dr hab. Janusz Nowak poddali granulat nawozów mineralnych testom wytrzymałościowym, wykorzystując rozkład Weibulla. Wyniki opublikowali na łamach "Przemysłu chemicznego". Odporność bryłek nawozu na ściskanie uzależniona jest od rodzaju nawozu, metod granulacji i dodatków wykorzystywanych w ich produkcji. Zasadniczym celem badania była "analiza rozkładów siły niszczącej granule wybranych nawozów mineralnych oraz przedstawienie możliwości wykorzystania rozkładu Weibulla do predykcji średniej wartości siły niszczącej granule w zależności od wielkości granuli oraz rodzaju nawozu". Wyniki potwierdziły trafność wyboru modelu Weibulla w analizie rozkładów siły niszczącej granule różnych nawozów. Rozkład ten zapewnia analizę uszkodzeń granul w czasie badań maszyn do ich rozsiewu.

 

 

więcej informacji w artykule: