Próchnica w glebie – niezbędna do uzyskania wysokich plonów – prof. dr hab. Czesław Szewczuk dla portalu Agro Serwis

Na łamach portalu Agro Serwis prof. dr hab. Czesław Szewczuk opublikował artykuł opisujący dodatni wpływ próchnicy w glebie na plony. Żyzność jest to zespół fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby, umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych roślin i uzyskanie wysokich plonów. Grunt wysokiej jakości ma stabilną, gruzełkowatą strukturę jest lekko-kwaśny i ma wysoką zawartość próchnicy. Związki próchnicze zwiększają odporność na gwałtowne zmiany wartości ph, korzystnie wpływają na aktywność biologiczną gleb oraz mają doskonałe możliwości magazynowania wody, ponieważ zbierają jej od 3 do 5 raza więcej niż same ważą.

więcej informacji w artykule: