Stypendia Studenckie Marszałka Województwa Lubelskiego

 

Informujemy, że w dniach od 14 do 31 stycznia 2019 r. upływa termin składania wniosków o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego.

Aktualne zasady przyznawania pomocy materialnej stypendialnej studentom z województwa lubelskiego są obecne w obowiązującej uchwale Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. wraz z nowym formularzem wniosku o stypendium oraz formularzem oświadczenia w celu jego wypłaty.

 

uchwała dostępna jest na stronie: umwl.bip.lubelskie.pl/index.php (zakładka: załatwianie spraw > stypendia)