Zmarł Profesor Józef Sawa

 

Z wielkim smutkiem i żalem informujemy,

że w dniu 9 stycznia 2019 r. zmarł

 

ś. p.

 

Prof. dr hab. Józef Sawa

 

Emerytowany Profesor

Wydziału Inżynierii Produkcji

 

 

W latach 2010-2015 Kierownik Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi.

W latach 2003 do 2015 Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej.

Od dzieciństwa związany z rolnictwem, jego obszar zainteresowań skupiał się wokół problematyki organizacji i zarzadzania, organizacji i ekonomiki rolnictwa, techniki ochrony roślin i systemów zarządzania i zapewnienia jakości w inżynierii rolniczej.

Autor ponad 200 publikacji naukowych, współautor skryptu. Kierownik i główny wykonawca w trzech grantach KBN. Współautor 6 patentów i 2 wzorów użytkowych. Od 20 lat współpracował z Agricultural Research Centre Gembloux Belgia.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą odznaką IBMER Warszawa, Odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa.

Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa.

Promotor 4 doktoratów, ponad stu prac magisterskich i inżynierskich.

Recenzent w postępowaniach o nadanie tytułu  profesora, postępowaniach habilitacyjnych i doktorskich.

 

 

Pogrzeb odbędzie się 15 stycznia 2019 r. o godzinie 14.00 na cmentarzu przy ulicy Unickiej.

 

 

 

Rektor i Senat

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie